Pierwszego dnia w pracy pomyślałem sobie, że pobiorę sobie wszystko co potrzebne w jak najnowszej wersji bo najnowsze -> najlepsze i zawsze będzie kompatybilne wstecz. BŁĄD! Maven, Java, serwery aplikacyjne a w szczególności niektóre biblioteki nie zapewniają w 100% wstecznej kompatybilności. A może inaczej – da się ją osiągnąć, ale nie tak do końca bezboleśnie i nowsza wersja ‚czegoś’ wymaga zazwyczaj większych lub mniejszych modyfikacji, których początkujący programista sam niestety nie przeskoczy. Dlatego też poprawne środowisko programistyczne to podstawa! Najważniejsze co będzie nam potrzebne to:

  • wersja Java JDK,
  • kodowanie znaków,
  • wersja mavena (mniej istotna ale na początku warto mieć taką jak bardziej doświadczeni koledzy),
  • platforma docelowa (serwer?) + jej wersja.

Posiadając taki start będziemy już pewni, że jak coś nie zadziała, to błąd leży po naszej stronie, nie po stronie środowiska. Może się to wydawać mało istotne, ale może przekonam Cię tym, że pierwszy projekt, jaki dostałem pod opiekę uruchamiałem… kilkanaście dni! Właśnie (jak się później okazało) z powodów złych wersji narzędzi. Maven 3 zamiast wersji 2 wypluwał taką kaszę, że nawet starsi współpracownicy się dziwili. :)

Zatem uczulam!


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
> Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie