W trakcie kursu będę korzystał z Java SE Development Kit (JDK) 7u51, którego można pobrać tutaj:  LINK oraz mavena 3.0.5 : LINK (na chwilę pisania kursu wersja 3.1.1 jest jeszcze niestabilna)

 • pobieramy mavena z tego linku:
  mvn0201
 • rozpakowujemy go na dysku. W moim przypadku będzie to D:\apache-maven-3.0.5
 • dzięki temu pod ścieżką D:\apache-maven-3.0.5\bin widzę plik mvn.bat
 • dodajemy nowe zmienne systemowe: JAVA_HOME oraz M3_HOME:
  mvn0202
 • dodajemy do zmiennej systemowej Path %M3_HOME%/bin
  mvn0203
 • zatwierdzamy zmiany, uruchamiam wiersz poleceń i wpisujemy komendę mvn -v. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie zobaczymy w konsoli informacje na temat naszego mavena oraz javy:
  mvn0204

Konfiguracja zakończona. ;) Pora na utworzenie poszczególnych modułów projektu.


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
> Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie