przykład

Nasz pierwszy moduł utworzymy za pomocą wbudowanego w mavena pluginu archetype.

Tworzymy folder projektu. W moim przypadku będzie to D:\_kurs-mavena\KINO. Wywołujemy konsolę w kontekście tego folderu. Dla systemu windows po prostu wchodzimy do niego i trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikamy prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce i wybieramy „Otwórz okno polecenia tutaj”. Następnie wpisujemy komendę:

Maven ściągnie z repozytorium szablony projektów i zaprezentuje je w postaci ponumerowanej listy wyboru.

chcemy stworzyć moduł, który będzie budowany jako webaplikacja do pliku .war więc wybieramy przykładowo org.codehaus.mojo.archetypes:webapp-javaee6. W moim przypadku będzie to numer 558. (Wpisując zamiast liczby dowolną frazę ograniczymy listę szablonów do takich zawierających naszą frazę).

wybieram najnowszą wersję: 8

Maven pobierze potrzebne biblioteki i poprosi o podanie niezbędnych atrybutów do utworzenia projektu:

  • groupId – unikalne id grupy modułów projektu: pl.ekaczynski.kino
  • artifactId – unikalne id artefaktu (modułu) w obrębie projektu: kino-client
  • version – wersja projektu: 1.0.0
  • package – główna paczka dla naszego modułu: pl.ekaczynski.kino.client

Wynik działania powinien być taki jak poniżej:

A w folderze projektu zostanie utworzony artefakt o następującej strukturze:

Maven utworzył dla nas podstawową strukturę dla projektu webowego. Aby się przekonać, że wszystko zostało ustawione poprawnie zbudujemy projekt. W tym celu użyjemy komendy

wewnątrz naszego modułu kino-client, której zadaniem jest skasowanie poprzednio zbudowanej wersji i zbudowanie nowej. Co prawda to trochę pobieżne podejście bo po drodze dzieje się również kilka innych rzeczy ale tym zajmiemy się później.

Po kilku chwilach powinniśmy otrzymać komunikat sukcesu budowania projektu:

W linii 1 widzimy, że zbudowany został plik .war, który można już zainstalować na serwerze javowskim, np Tomcat. Linia 2 z kolei mówi nam, że nasz artefakt trafił również do naszego repozytorium lokalnego.


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
> Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie