Moduł kino-worker utworzymy na bazie kino-client bo jesteśmy leniwi i skoro wiemy, że chcemy dokładnie taki sam typ projektu to po co się męczyć przechodzeniem przez kreator. Kopiujemy zatem cały folder kino-client i zmieniamy jego nazwę na kino-worker. Następnie w dowolnym edytorze tekstowym otwieramy plik pom.xml modułu kino-worker. Interesuje nas tylko część identyfikująca dany moduł.

Jak widać są to informacje podane w czasie kreowania modułu pierwszego. Wystarczy więc podmienić linie 2 i 6 na kino-worker. Dla porządku skasujemy również paczkę client znajdującą się w kino-worker\src\main\java\pl\ekaczynski\kino i utworzymy tam nowy folder o nazwie worker.

Analogicznie jak dla modułu poprzedniego wykonujemy polecenie

Powinniśmy otrzymać podobny efekt jak w przypadku poprzedniego projektu:

Jak widać kopiowanie modułów jest ze strony mavena kompletnie bezbolesne, a to dlatego, że wszystkie informacje sterujące potrzebne mu do kompilacji znajdują się w plikach .pom. Można nawet śmiało utworzyć taki plik ręcznie. Tak też zrobimy z kolejnym modułem.


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
> Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie