Na poziomie D:\_kurs-mavena\KINO tworzymy nowy folder kino-services a w nim nowy plik pom.xml, do którego wpisujemy:

Dlaczego tak?

Ponieważ chcemy aby moduł services był pakowany do pliku .jar, który później zostanie załączony do projektów webowych. Jest do domyślny rodzaj budowania projektu więc w tym wypadku możemy całkowicie pominąć tag <packaging>.

Wykonujemy w folderze polecenie

Jak widzimy zbudowany został poprawnie plik .jar naszego modułu. ;) Dodatkowo dostaliśmy ostrzeżenie, że będzie on pusty. Nic dziwnego, skoro nie mamy jeszcze żadnych klas.

Tworzymy więc standardowe dla projektu drzewo folderów:

\kino-services\src\main\java\pl\ekaczynski\kino\services

Dla testu tworzymy klasę Test.java w paczce services.

i jeszcze raz wykonujemy polecenie

Tym razem nie będzie już żadnego ostrzeżenia a po rozpakowaniu archiwum .jar z folderu target przekonamy się, że jest w nim utworzone przez nas drzewo folderów oraz skompilowany już plik Test.class.

Możemy teraz skopiować moduł kino-services i utworzyć na jego podstawie projekty kino-dao oraz kino-entities.

Docelowo powinniśmy uzyskać 5 modułów tak jak w załączonej paczce. KINO.zip.

Są to jednak póki co zupełnie osobne projekty mavenowe nie wiedzące o sobie kompletnie nic ale o tym jak je ze sobą powiązać powiemy sobie w kolejnych częściach


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
> Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie