Ponieważ w dalszej części będziemy chcieli sprawdzić jak pisane przez nas zależności zadziałają w praktyce, zaimportujemy nasz projekt do jakiegoś narzędzia. Jeśli korzystasz z IDE Netbeans lub InteliJ, możesz to zrobić od razu wskazując jedynie główny plik .pom. Dla narzędzia Eclipse, którym będę się posługiwał w dalszej części kursu potrzebna jest mała pomoc. Mianowicie wymaga on specjalnych plików w każdym module aby traktować go jako swój projekt. Na szczęście maven potrafi wygenerować te pliki za nas. Wystarczy, że wykonamy polecenie

Dzięki temu w każdym module wygenerowane zostaną pliki projektów dla Eclipse’a. Wystarczy teraz wybrać w nim polecenie Import -> General -> Existing Projects into Workspace i jako root directory wskazać folder z naszymi modułami. Wynikiem tej operacji powinny być zaimportowane poszczególne projekty:

mvn0301

Uwaga! Korzystając z systemu kontroli wersji SVN czy GIT wkomitowuje się jedynie kody źródłowe projektu aby nie zaśmiecać repozytorium plikami IDE. Dlatego też po zaciągnięciu takiego projektu z repozytorium również będzie potrzebna metoda przedstawiona powyżej aby zaimportować ten projekt do Eclipse’a.


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
> Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie