Obecnie budujemy wszystkie moduły jednocześnie. Załóżmy, że nasz projekt jest już na tyle duży, że jego budowanie zajmuje kilkanaście minut. Zespoły podzielone są na część odpowiadającą za kino-client oraz kino-worker. Po co ktoś pracujący nad modułem client ma tracić czas na budowanie projektu worker skoro nie jest on mu do niczego potrzebny? Jedynym celem może być walidacja takiego projektu pod względem zmian wprowadzanych we współdzielonych modułach ale załóżmy że nie chcemy tego robić. Można albo lokalnie zmodyfikować sobie plik pom, co jest uciążliwe i niewskazane, albo utworzyć profil. Profil to obszar, który zostanie wywołany tylko w przypadku jego wywołania po unikalnym id. Założymy dwa profile do budowania aplikacji client oraz worker. Trzeci profil budujący wszystko będzie aktywny domyślnie tj. w sytuacji nie podania żadnego profilu:

Konkretny profil uruchamiamy poprzez podanie parametru -P:

Jak widać powyżej profil worker pominął w budowaniu moduł client, dokładnie tak jak chcieliśmy.


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
> Kurs Maven’a [cz.15] – profile
Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie