Do tej pory korzystaliśmy ciągle z polecenia install, nie wiedząc tak naprawdę dlaczego. Podczas budowania nie wiadomo skąd pojawiały się tam również jakieś testy. Za wszystko odpowiada tzw cykl życia czyli szereg celów (goals) następujących po sobie. Są to etapy budowania aplikacji od kompilacji, testów aż po instalację na serwerze. Dostępne cele to:

  • validate – proste sprawdzenie poprawności konstrukcji projektu i niezbędnych informacji do jego budowy,
  • compile – kompilacja kodów źródłowych,
  • test – wykonywanie testów jednostkowych,
  • package – budowanie paczki dystrybucyjnej,
  • integration-test – testy integracyjne w środowisku testowym,
  • verify – sprawdzenie poprawności paczki,
  • install – instalacja paczki w repozytorium lokalnym,
  • deploy – umieszczenie paczki na serwerze lub repozytorium zdalnym,

Dlaczego używaliśmy install? Ponieważ chcieliśmy mieć możliwość integracji modułów i uzależniania ich od siebie. Mimo, że cały czas mieliśmy je w tym samym folderze to zależności wiązały je na podstawie naszego lokalnego repozytorium. Gdybyśmy teraz dodali nową encję i wykonali na projekcie cel (goal) package nie byłaby ona widoczna w zależnych modułąch! Dlatego najczęściej korzysta się z polecenia clean install, chyba że projekt ma już spore rozmiary i całościowe przebudowywanie go jest uciążliwe.


Kurs Maven’a [cz.01] – wstęp
Kurs Maven’a [cz.02] – od czego zacząć
Kurs Maven’a [cz.03] – do czego ten maven
Kurs Maven’a [cz.04] – zależności
Kurs Maven’a [cz.05] – instalacja
Kurs Maven’a [cz.06] – tworzenie modułu, archetyp
Kurs Maven’a [cz.07] – tworzenie modułu, kopiowanie
Kurs Maven’a [cz.08] – tworzenie modułu ręcznie
Kurs Maven’a [cz.09] – parent pom
Kurs Maven’a [cz.10] – import do Eclipsa
Kurs Maven’a [cz.11] – zależności zewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.12] – zależności wewnętrzne
Kurs Maven’a [cz.13] – scope, exclusion
Kurs Maven’a [cz.14] – parametry (properties)
Kurs Maven’a [cz.15] – profile
> Kurs Maven’a [cz.16] – cykl życia
Kurs Maven’a [cz.17] – pluginy
Kurs Maven’a [cz.18] – repozytoria zdalne
Kurs Maven’a [cz.19] – podsumowanie